Onderhoud

Het onderhoud van de eendenkooi is enorm.

In de winter worden knotbomen afgezet en het hout moet worden opgeruimd. De vangpijpen moeten worden nagekeken en eventueel worden hersteld. Dit om de eenden te kunnen blijven vangen om te ringen. Ook worden de eenden bijgevoerd.

In het voorjaar worden nieuwe bomen geplant en eendennesten hersteld, en verschoont. Er staan ongeveer 200 nesten in en om de eendenkooi. Toegangsbruggen worden nagekeken en hersteld. Kooikerhuisje schoongemaakt.

In de zomer worden er beschoeiingen gezet en hersteld, rietmatten vervangen, grasgemaaid voor paden in de eendenkooi.

In de herfst worden de sloten schoongemaakt in en rond de kooi.