Info scholen

Er is een totaal pakket samengesteld voor groep 4,6 en 8 van de basisschool.

Dit houdt in dat we 2 a 3 weken van tevoren de leskist op school brengen. Hier zit in het lesboekje voor de leraar/lerares en een werkboekje voor de kinderen. Het boekje bestaat uit 5 lessen en de benodigheden voor deze les zitten in de leskist. Om het geleerde in praktijk te brengen gaan de kinderen een ochtend op bezoek op het beloken land.

De volgende onderwerpen komen per groep aan de orde;

Groep 4;  De boerderij. De kinderen leren waar de melk vandaan komt, wat eet de koe, wat gebeurt er allemaal op de boerderij.

Groep 6; Vogels en planten. De kinderen gaan op speurtocht door de weilanden, en gaan vogels en planten leren herkennen.

Groep 8; De eendenkooi; De kinderen gaan op bezoek in de eendenkooi, en maken een speurtocht door het museum, achter de schermen.

Het is voor de kinderen, ouders en ook leerkrachten een leerzame periode.