Historie

Op het beloken land ligt een eendenkooi. De eendenkooi werd in het verleden gebruikt als inkomstenbron. De boer had in de winter geen inkomsten, en daarom ging hij dan eenden vangen in de eendenkooi. De eenden verkocht hij aan de polier.

De eendenkooi is van rond 1700.

Dit is af te leiden van de kaart van Hattinga van 1771. Hierop staat de eendenkooi ingetekend. Op de oude koopaktes staat de eendenkooi steeds vermeld als landerijen, boerderij, schuren en hooibergen plus vogelkooi.

Deze eendenkooi is tussen 1900 en 1925 vervallen, en werd niet meer gebruikt. De plas groeide dicht, en er werd weiland van gemaakt. In 1984 is de eendenkooi gerestaureerd, en helemaal in de oude staat teruggebracht inclusief kooikershuisje. Door de huidige eigenaar is de plas weer uitgegraven met de vangpijpen. Van de grond is een geluidswal gemaakt. Met behulp van diverse vrijwilligers zijn er heel veel bomen gepland, rietmatten gezet en de vangpijpen van net voorzien. Vanaf 1999 is de eendenkooi opgesteld voor bezoekers.

In 2008 is de eendenkooi hersteld. De meeste van de bomen zijn door Leen Verkaik zelf omgezaagd. Deze waren enorm gegroeid in de afgelopen jaren. Met een kleine bijdrage van overheidsinstanties is er een vangpijp hersteld, en het kooikerhuisje opgeknapt. Ook is er lesmateriaal ontwikkeld voor basisscholen. Dit alles door hulp van enkele vrijwilligers en de fam. Verkaik