Natuureducatie

In 2009 hebben we educatie materiaal laten ontwikkelen voor de basisscholen.

Voor groep 4, 6 en 8 is dat een ander onderwerp wat betrekking heeft op het platteland. Zo gaat de lesstof bij groep 4 over “op de boerderij“, bij groep 6 over “weidevogels, vogels op het erf, planten bij de sloot” en bij groep 8 over “de eendenkooi“.

De klassen krijgen een leskist waarmee ze een week lang werken op school. Daarna komen ze als afsluiting beleven op de boerderij wat ze geleerd hebben. Het educatie materiaal is voor de basisschool.