Weidevogels

VERWENNEN IS DE FORMULE. 

Juni 2020: Het was een erg droog jaar voor de weidevogels! 

Leen Verkaik: In februari is de plasdras onder water gezet en de uitkijkhut weer op zijn plek gezet. In maart kwamen de eerste kieviten en scholeksters terug. En een paar weken later volgde de grutto’s en de tureluurs. De eerste leg was voor de vogels te droog en daardoor hebben de kuikens het niet gered. De tweede leg ging beter, de kuikens zijn naar de plasdras gegaan en wij hebben de schapen en koeien ernaast laten weiden. Daardoor hadden de kuikens meer te eten. We hebben ongeveer 15 grutto, 10 kievit en 4 scholekster nesten gehad en daarvan is ongeveer 50% groot geworden. Door de droogte is dit resultaat helaas minder dan vorig jaar.

Nu zijn de kuikens al vliegensvlug en zijn ze al bezig om te koppelen.

Dit jaar konden de vogels rekenen op veel belangstelling van de wandelaars. In het gastenboek in de uitkijkhut zijn veel mooie verhalen geschreven! We kijken weer uit naar volgend jaar!

Wil jij meer informatie over de weidevogel wellness? Neem gerust contact met ons op!

 

 

ZORG HAAR SPECIALITEIT” 
(Dirk Rietveld)

De weidevogel Wellness heeft een speciale plek op onze boerderij. Dagelijks geven we de weidevogels de nodige aandacht en zorg door ze te verwennen met veel voedsel, rust, ruimte en bescherming.

En met succes; weidevogelkenners uit de regio hebben onze wellness genomineerd tot de beste weidevogel hotspot in de wijde omgeving. Jaarlijks broeden er rond de 50 paartjes weidevogels in de Weidevogel Welness.  

De weidevogel wellness is net als de eendenkooi een passie van ons. We dragen op die manier zorg voor de weidevogel, voor de eenden en voor onze omgeving. En dat willen we ook graag laten zien. Ga begin mei mee met een kraamvisite door de Weidevogel Wellness!. Geef u op via het contactformulier op deze website. 

De formule;

Het hart van de weidevogel wellness is de plas-dras. Dit is een weiland dat drassig is gemaakt. Hier zitten de wormen hoog in de grond en kunnen de weidevogels ze makkelijk vinden. Om de plas-dras staat kruidenrijk grasland en maait de boer het gras pas als alle nesten zijn uitgebroed en de kuikens van de weidevogels kunnen vliegen. In een aantal weides grazen schapen en koeien. De mest van deze trekt wormen en vliegjes aan die de kuikens en de weidevogels heerlijk vinden. De nesten in deze weides krijgen rondom een schrikdraad om te voorkomen dat de koeien en schapen de nesten vertrappen. De boer brengt vaste mest met veel stro op de weides voor de wormen en vliegjes. De weidevogels maken hun nesten op het stro. de kuikens lijken op de hoopjes vaste mest en verstoppen zich ertussen zodat de roofdieren hen niet zien. Later in het seizoen maait de boer stroken in het lange dichte gras. Dit brengt de wormen omhoog en geeft de kuikens de ruimte om om vliegjes te jagen. Bij gevaar kunnen de kuikens weer snel het lange gras in schieten. In het voorjaar is er een stuk kaal bouwland waar kieviten en scholeksters graag vertoeven en nesten maken. Door de grote kolonie weidevogels kunnen ze samen de roofdieren wegjagen. De meeste roofvogels vliegen met een boog om de weidevogel wellness heen om niet lek geprikt te worden door de boze weidevogels.