Boerderij

Op de boerderij Het Beloken Land gaan economisch bedrijfsvoering en natuur/cultuur hand in hand.
Het Beloken Land is een melkvee bedrijf met 80 melkkoeien. Daarbij worden er ook zoogkoeien gehouden. Zoogkoeien zijn koeien waar het kalfje bij blijft en drinkt bij zijn moeder. Ook zijn er ongeveer 45 schapen.Elk jaar worden er ongeveer 70 tot 80 lammetjes geboren. Op deze boerderij zijn verder nog paarden, kalkoenen, kippen, parelhoenders, konijnen, geiten en de pauw. Pas op dat u op het erf niet struikelt over al deze dieren. Natuurlijk is ook het kooikerhondje  aanwezig.

Op deze boerderij wordt veel aan natuurbeheer gedaan. Er wordt aan weidevogel beheer, slootkanten beheer en  legselbeheer gedaan. Ook wordt er gemaaid in mozaik vorm. Dit betekend dat op een stuk land een stukje wordt gemaaid, en de rest blijft staan, en wordt de volgende keer gemaaid. Dit is voor het behoudt van de jonge kuikens.  In 2011 heeft het bedrijf de natuurprijs nederland ontvangen.

Wanneer u de boerderij bezoekt dan brengt u een bezoek aan de beesten. Is er net een lammetje geboren, of misschien maakt u de geboorte van een kalfje mee. In het voorjaar bekijken we de nestjes van de zwaluwen, en de eendennesten. De kleintjes kunnen dan naar de konijnen en geitjes.