Links

Hieronder vindt u een aantal links met nuttige informatie.

Stichting Struinen & Vorsen

Promoot kleinschalige recreatieve activiteiten in het gebied tussen de Lek, de Oude Rijn, de Lange Linschoten en de Gouwe.

Streekfonds De Utrechtse Waarden

Zorgt voor de kwaliteit van de leefomgeving en de vitaliteit in de Utrechtse Waarden.

Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard

Zorgt voor het behoud en de versterking van het eigen karakter van de Lopikerwaard en de naaste omgeving; op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en educatie, dit alles in samenhang met de leefomgeving.

Eendenkooi Stichting

Heeft als doelstelling het beschermen en instandhouden van eendenkooien en kooibedrijven in de ruimste zin van het woord.