Workshops

Sinds 2012 bieden we een workshop nesten vlechten aan. Daar er op het beloken land meer dan 200 nesten staan, zijn we gestart met het vlechten van eendennesten. Vanaf februari tot april kunt u nesten komen vlechten. Deze mag u zelf mee naar huis nemen, maar u mag ze ook een plekje geven op het beloken land. We houden u dan op de hoogte of er dat jaar een eend in u nest gaat broeden, en hoeveel kuikens er uit komen.